Kształcenie wzbogacone praktyką Państwowa Szkoła Wyższa

Wyjazdy studyjne

Szczegóły dotyczące wyjazdów studyjnych:

 

1. Targi branżowe 10.2014 - Poznań:

  • prowadzenie rozmów handlowych;
  • porównywanie ofert;
  • przedstawianie ofert wybranego podmiotu wraz z uzasadnieniem.

 

2. Wizyta studyjna 10.2014 w przedsiębiorstwie turystycznym:

Zadania wdrożeniowe do samodzielnego wykonania polegające na odwiedzaniu lokalnego biura podruży i przeprowadzeniu w roli cichego klienta rozmowy handlowej oraz analiza rozmowy na warsztatach pod kątem poszczególnych etapów i sposobu radzenia sobie z pracownika biura z obiekcjami cenowymi i zastrzeżeniami do oferty.

 

3. Sprzedaż i obsługa klienta w branży turystycznej - 11-12.2014 w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej:

Warsztaty prowadzone przez pracodawców z doświadczeniem praktycznym w przedmiocie warsztatów zdobyte poza uczelnią.

 

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego