Kształcenie wzbogacone praktyką Państwowa Szkoła Wyższa

Staże zagraniczne

Realizacja staży zagranicznych w ramach projektu odbędzie się w lipcu oraz sierpniu. Wyjazdy zagraniczne realizowane będą do następujących państ:

  • Francja;
  • Bułgaria;
  • Włochy;
  • Hiszpania;
  • Węgry;
  • Chorwacja.

 

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego