Kształcenie wzbogacone praktyką Państwowa Szkoła Wyższa

Staże krajowe

3 miesięczne płatne staże semestralne - w trybie dostosowanym do planu zajęć dla 20 osób ostatniego roku Turystyki i Rekreacji w przedsiębiorstwie turystycznym - pracownik biura podróży, animator.

Staże realizowane na podstawie porozumienia Państwowej Szkoły WYższej a pracodawcą i programem stażu utworzonego we współpracy z tym pracodawcą. podmioty wskazane przez Biuro Karier lubstudenta/studentkę. 

Zakres przedmiotów staży związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na Turystyce i Rekreacji. Kształtują one kompetencje zawodowe takie jak:

 • obsługa klienta;
 • organizowanie pobytu;
 • tworzenie i sprzedaż produktu turystycznego;
 • posługiwanie się specjalistycznym słownictwem branżowym;
 • oprowadzanie po miejscu wypoczynku;
 • kwaterowanie;
 • prowadzenie spotkań informacyjnych;
 • przekazanie wiedzy o miejscu wypoczynku;
 • wycieczki fakultatywne;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem.

Staże krajowe realizowane będą w dwóch turach od lutego do lipca.

W lipcu staże krajowe realizowane są w następujących przedsiębiorstwach:

 • Mario Presto;
 • Biuro podróży "Piechocka Travel";
 • Sun Travel;
 • Biuro podróży "Paulina".
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego