Kształcenie wzbogacone praktyką Państwowa Szkoła Wyższa

Warsztaty branżowe

Warsztaty branżowe umożliwiają zdobycie praktyki w formie treningu, realizowane w nasępujących blokach:

  • Obługa klienta i budowanie relacji w sprzedaży;
  • Nowoczesne techniki sprzedaży produktów turystycznych;
  • Obługa sytuacji trudnych i reklamacji.

Bloki będą przeprowadzane w interaktywnej formie z ćwiczeniami indywidualnymi i symulacjami rozmów z klientem.

Poprzez udzuiał w wasztatach, studenci zdobywają kompetencje interpersonalne, takie jak:

  • efektywna komunikacja;
  • prowadzenie dyskusji;
  • znajomość technik negocjacyjnych;
  • radzenie sobie ze stresem;
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
  • posługiwanie się terminologią ekonomiczną.

 

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego