Kształcenie wzbogacone praktyką Państwowa Szkoła Wyższa

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Kształcenie wzbogacone praktyką - Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Turystyka i Rekreacja.

Działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Okres realizacji projektu: 01.10.2014 - 30.09.2015

 

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu: Lepsze przygotowanie do 09.2015 49 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Państwowej Szkoły Wyższej do przyszłych obowiązków zawodowych.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększone do 09.2015 doświadczenie zawodowe u 40 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w Państwowej Szkole Wyższej;
  • Wzrost do 03.2015 stopnia powiązania pracowników kształconych na kierunku Turystyka i Rekreacja w Państwowej Szkole Wyższej z rynkiem pracy;
  • Zwiększone do 09.2015 zaangażowanie pracodawców w realizację procesu kształcenia na Turystyce i Rekreacji w Państwowej Szkole Wyższej.

 

DZIAŁANIA

  • Wasztaty branżowe i wyjazdy studyjne;
  • Staże;
  • Szkolenia branżowe oraz szkolenie z kompetencji interpersonalnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego